Agenda

22-12-2019 Concert
Byzantijns Kozakken Koor

9-2-2020 Wandeltocht
nader bericht volgt

28-3-2020
Toneelavond met ‘LUKAS’

2-5-2020
Toneelavond met ‘de Haort’

Secretariaat
Hogestraat 104,
7122 BZ Aalten.    
0543-472543
srfharm@hotmail.com 
    
Bankrek.nr.:
NL 84 RABO 0 3802 12 838  
Bic.: RABONL2U

We kunnen terugzien op een goed verlopen Adventsmanifestatie, veel publiek, gezelligheid, 34 kramen met diversiteit, de replika grafkelder met film als publiekstrekker.
Ook de (nieuwe) kinderactiviteit in “de Postiljon”werd goed bezocht evenals de kunstexpositie in de Kerk (ca. 500 bezoekers).
De bruto-opbrengst bedroeg dit jaar € 9.715,93 (vorig jaar ca.   €8.800,00).We hopen daar netto ca. € 6.000,00 aan over te houden.
Het bestuur wil dan ook alle vrijwilligers en overigen uit de brede Aaltense bevolking, welke op enigerlei wijze betrokken zijn geweest, heel heel hartelijk bedanken voor de gezelligheid, saamhorigheid en inzet.
Ook het talrijke bezoek, hartelijk dank voor uw aanwezigheid.
Bestuur Stichting Restauratiefonds voor de Oude Helena Kerk, wenst allen een goede   Kerst en gezond en in alle opzichte goed 2020!

   

Wij zijn:
“Stichting Restauratiefonds voor de oude St. Helenakerk aan de Markt te Aalten” in de volksmond bekend als “het Restauratiefonds”, ook wel de SRF genoemd.
Doel:
Ons bestuur zet zich, samen met vele vrijwilligers, in voor restauraties en verbeteringen van de prachtige cultuurhistorische “Oude Helenakerk” en de daarinaanwezige inventaris.
Kerk:
De cultuurhistorische PAREL van Aalten staat op een terp in het centrum van het dorp. Zij bevat prachtige secco’s.
Activiteit:
Onze inzet bestaat uit het organiseren van allerlei evenementen, wandeltocht, fietstocht, toneelavonden, adventsmarkt annex kunstexpositie, lezingen en muziek- en zangmiddagen/avonden.
Rondleidingen in de Kerk worden verzorgd door een suppoostengroep.
Gedurende de maanden juni t/m. september op de woensdagmiddagen van 13.30 – 16.30 u. en op de donderdagen van 10.30 – 16.30 u.
Op afspraak, voor groepen, kunt u contact opnemen met de coördinator, de heer Ad Doornink. Telefoonnr. : 0543-723360.
Voor groepen bestaat evt. de mogelijkheid voor een kop koffie met iets erbij in het nabijgelegen gebouw Elim.

Alle activiteitenopbrengsten komen ten goede aan de oude Helenakerk.
Uw/jouw bijdrage  is mogelijk door deelname aan onze activiteiten, meewerken bij onze activiteiten, zitting nemen in het bestuur, donatie, erflating /legaat.
Donaties zijn aftrekbaar voor de IB, wij zijn een erkende (culturele) A.N.B.I.
Ons bankrekeningnr.: NL84 RABO 0380 21 28 38.

Kaarten reserveren?

Voorverkoop:

Messink & Prinsen,
Landstraat 39, Aalten
Meneer Kees,
Landstraat 7a, Aalten
Primera,
Bredevoortsestraatweg 8, Aalten
Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten
0543-471203
Ina vd Put, Hogestr. 75a, Aalten
0543-47617

Klik op de afbeelding
voor meer informatie.